Learning By Doing Pakwerk

19 en 20 Juli 2014. Het was weer learning by Doing.

Dit keer lag de focus op pakwerk. Hiervoor had het CBA ook weer externe hulp ingeschakeld om zo eens een ander beeld te krijgen.

'ochtends om 09:00 werd het startschot gegeven voor de laatste LbD van dit seizoen. 
Ondanks een langzame aanloop kwamen we op het einde toch weer op een ± 30 inschrijvingen.
De opening stond dit keer in het teken van een uitgebreid "Dank je wel" aan kringgroep Midden Limburg. Het afgelopen seizoen hebben we 4 keer van hun accommodatie gebruik mogen maken om trainingsdagen te organiseren. Het terrein was en is altijd prima in orde. Het natje en droogje is goed geregeld en alle leden staan in hun vrijde tijd klaar voor alle gasten. Namens de CBA werd de kringgroep een bloemstuk aangeboden.
Tevens werd stil gestaan met de temperatuur. Iedereen werd verzocht er voor te zorgen dat ze voor hun zelf genoeg maatregelen zouden treffen om niet uitgedroogd te raken en maatregelen tegen de zon en hitte te nemen. Tevens werd hetzelfde uitgesproken naar de verzorging van de honden toe.
Alle deelnemers met honden hadden inderdaad hun voorzorgmaatregelen genomen en d.m.v open auto's, paraplu's, lakens etc. er voor gezorgd dat de honden zo koel mogelijk stonden. Er waren twee tenten op het veld gezet voor schaduw alsook twee badjes bij de uitgang waar de honden konden afkoelen.

Buiten deelnemers uit Limburg waren er diverse deelnemers van Zuid Holland en ook vanuit Engeland!! Voor aanvang al een groot succes dus.

Na het welkomswoord werden Paul en Mariëlle geintroduceerd en werd de dag doorgenomen met de aanmerking dat, vanwege de temperatuur, afgeweken kon worden van de planning.

Vanaf het begin heerste er een goede maar zeker ook sportieve sfeer die de hele dag zou stand houden. Iedereen was geïnteresseerd in een ander en er werd geluisterd, vragen gesteld en gediscussieerd.
Opvallend was dat tegen de middag al de nodige opmerkingen kwamen om een vervolg te geven aan deze LbD.
Nadat de ochtendsessie was afgelopen werd 's middags weer met goede moed de volgende ronde afgewerkt. Iedereen sloeg een zucht van verluchting toen de wind iets kwam opzetten.
Tegen 16:00 was, dit keer wel, volgens planning de eerst dag op het veld voorbij. Hierna werd alles in gereedheid gebracht om de dag met een BBQ af te sluiten. Net als de vorige keer wederom een groot succes.

De CBA heeft de koe direct bij de horens genomen en is bezig om een volgende datum te prikken om een vervolg aan deze LbD te geven.
Dag 1 kan dus als succesvol bestempeld worden. Het kan dus niet anders dan dat dag 2 dit ook wordt.